Vojtova zve na přednášku: Zaniklé sakrální stavby v Brně (7.12.)

Válečné události či náhlé změny politického kurzu se propisují nejen do lidských životů, ale i…

Válečné události či náhlé změny politického kurzu se propisují nejen do lidských životů, ale i do dějin staveb. Včetně staveb církevních. Brno se v minulosti honosilo poměrně velkým počtem objektů duchovního přesahu, které se však do dnešních dnů bohužel nezachovaly. V přednášce Jakuba Kříže ve čtvrtek 7. 12. od 17 hodin se budeme snažit připomenout si tato architektonická díla. Řeč bude například o kapli sv. Kříže na Ostré horce. Ta vznikla na počátku 18. století a jejími budovateli byli brněnští jezuité, nicméně byla zbořena již roku 1785. Dále se zmíníme o kapli sv. Františka Xaverského, z mladších staveb nesmíme opomenout kapli sv. Karla Boromejského, která stála na Obilním trhu a byla dokončena roku 1879.

Vstupné 20 Kč/na místě/kapacita omezena.