Vojtova zve na přednášku: Brněnské hřbitovy v minulosti a dnes (29.2.)

V únorové přednášce Jakuba Kříže se vydáme na místa, kde svůj věčný sen sní naši…

V únorové přednášce Jakuba Kříže se vydáme na místa, kde svůj věčný sen sní naši předci. Prostory tiché piety v době středověku ozařoval jas z lamp pro věčné světlo, na fasádách chrámů u hřbitovů pak byly umístěny výjevy či sochařské výtvory odkazující na tematiku smrti a umírání. Obraz brněnských hřbitovů se podobně jako v jiných částech tehdejší rakouské monarchie zásadně mění kvůli nařízením Josefa II. v 80. letech 18. století. Hřbitovy musí být přemístěny za městské hradby, staré nekropole u farních chrámů sv. Jakuba či svatých Petra a Pavla jsou rušeny. Dalším milníkem v dějinách brněnských pohřebišť je založení ústředního hřbitova v Brně v 80. letech 19. století, kde se od konce 20. let 20. století nachází také krematorium, výjimečná stavba od architekta Ernsta Wiesnera.

Přednáška se koná ve čtvrtek 29. 2. od 17 hodin ve volnočasovém centru Vojtova 7.

Vstupné 20 Kč/na místě/kapacita omezena.