Vojtova zve na přednášku (9.3.)

Vojtova zve na přednášku Volnočasové centrum Vojtova se nachází poblíž ulice Vídeňská, jež mnohokrát změnila…

Vojtova zve na přednášku
Volnočasové centrum Vojtova se nachází poblíž ulice Vídeňská, jež mnohokrát změnila svoje
pojmenování (mj. byla nazývána Václavskou či Koněvovou) a má bohatou historii. Sídlili zde
Římané a nalézají se tu i kořeny současného města Brna. Vedle toho na této ulici i v jejím
bezprostředním okolí stojí řada cenných architektonických památek, jako je barokní klášter
milosrdných bratří nebo budova Ingstavu z konce 60. let 20. století. Lokalita se však neustále
přetvářela a dokladem toho jsou třeba staré pohlednice a fotografie. Nejen tyto proměny
Vídeňské ulice budou v chronologickém sledu od dob pravěku až po 20. století představeny
při přednášce Jakuba Kříže ve čtvrtek 9. 3. od 17 hodin.
Vstup zdarma.