Vojtova zve do světa: Polsko (19.5.)

Ve čtvrtek 19. 5. od 16 hodin zavítáme k našim blízkým sousedům, kam nás zavede cestovatelská…

Ve čtvrtek 19. 5. od 16 hodin zavítáme k našim blízkým sousedům, kam nás zavede cestovatelská
přednáška Ing. Antonína Moravce, místopředsedy Klubu českých turistů JMK.

Navštívíme historické město Krakov a další zajímavá místa, Bělověžský prales, divočinu, která bývala
uzavřena veřejnosti, dnes památku UNESCO.. První zmínky o dnešní přírodní rezervaci spadají až do
10. století. Název rezervace je odvozen od malé pohraniční vesničky  Bělověže na polském území.
Během století prales střídavě ovládala litevská knížata, polští králové a ruští carové. Oblast
přírodního parku se rozprostírá na hranicích Polska a Běloruska, na místě, přes které se nyní prchá
z Ukrajiny…

Vstup zdarma.

Aktivita je podpořena z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021.