Do našich kurzů na ll. pololetí školního roku 2021/22 (únor-červen) je možné se přihlašovat do 11. 2. 2022 na tel.: +420 775 857 959 nebo e-mailem: recepce@kaveeska.cz, případně na recepci Volnočasového centra na Vojtově 7 ve všední dny 10:00-15:00 hodin.

 

 • FITNESS CVIČENÍ 

Cvičení pro seniory určené všem, kteří chtějí zlepšit kloubní kondici. Cvičení je zaměřené na posílení svalů pomocí vlastní váhy, zlepšení kloubní pohyblivosti pomocí automobilizačních cviků a uvolnění přetížených svalů pomocí protahovacích cvičení. Nácvik uvolňovacích cvičení. Součástí každého cvičení je trénink koordinace pro předcházení úrazů z důvodů pádů. Při cvičení využíváme vlastní váhu, běžné cvičební pomůcky (overbally, gymnastické míče, jógové kvádry, apod.) i netradiční pomůcky (tenisové a masážní míčky, židle, gymnastické stuhy, láhve s vodou, atd.). Všechny cvičební pomůcky k dispozici.

Pomůcky: vlastní ručník na karimatku, pohodlné oblečení

Lektorka: Mgr.Bc. Kamila Bedáňová

Kdy: ÚTERÝ od 15:30-16:30 hodin

         STŘEDA 1. skupina od 14:00-14:55 hodin, 2. skupina od 15:00-15:55 hodin

Cena: 350 Kč / pololetí (19 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • JÓGA NA BOLAVÁ ZÁDA

Toto cvičení je vhodné při bolestech zad po úrazu nebo stavů, které se objevily v důsledku sedavého životního stylu a špatného držení těla. Kurz je doplněn o dechová cvičení a aktivity k propojení těla a mysli. Všechny cvičební pomůcky k dispozici.

Pomůcky: vlastní ručník na karimatku, pohodlné oblečení

Lektorka: Libuše Hanušová

Kdy: PONDĚLÍ 18:00-19:00 hodin

 Cena: 350 Kč / pololetí (19 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • PILATES

Kdy: PONDĚLÍ od 16:30-17:30 hodin

Metoda pilates je cvičení, kde tělo a duše jsou jeden celek. Metoda je zaměřena ke zvýšení ohebnosti, k řízení tělesného uvědomění, správnému dýchání, redukci stresů a zvýšení spánkové činnosti. Výsledkem je silnější a ohebnější tělo. Všechny cvičební pomůcky k dispozici.

Pomůcky: vlastní ručník na karimatku, pohodlné oblečení

Lektorka: Libuše Hanušová

Kdy: PONDĚLÍ 16:30-17:30 hodin

Cena: 350 Kč / pololetí (19 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • FITJÓGA

Fitjóga je cvičení, využívající ladných a plynulých pohybů, které pomohou k vytvoření svalové (fyzické) i duševní rovnováhy a harmonie. Fitjóga je také vhodná jako prevence před následky civilizačních vlivů jako jsou špatné držení těla a špatné pohybové návyky. Všechny cvičební pomůcky k dispozici.

Pomůcky: vlastní ručník na podložku, pohodlné oblečení

Lektorka: Irena Horká

Kdy: ČTVRTEK od 9:30-10:30 hodin

Cena: 350 Kč / pololetí (19 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • TANCOVÁNÍ PRO DÁMY

Rády byste tančily, ale nevíte, který styl zvolit? Vyhlašujeme pravidelný taneční kurz pro zralé ženy, kde si vyzkoušíte rozličné taneční styly např. latinsko-americké tance, jazz dance, contemporary, flamenco...Součástí lekce je protažení zaměřené na prohloubení flexibility a zlepšení mobility celého těla. Není potřeba mít předchozí taneční zkušenosti.

Pomůcky: přezůvky nebo bosky, pohodlné oblečení umožňující volný pohyb

Lektorka: Bc. Adéla Jaworek 

Kdy: ČTVRTEK 17:30-18:30 hodin

Cena: 350 Kč / pololetí (19 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Chcete zvládnout angličtinu tak, abyste se především domluvili? V rámci gramatiky se zaměříme jen na opravdu nejnutnější základy a především se vrhneme do „živé“ angličtiny, např.: jak se seznámit, jak se neztratit při cestování, jak si přečíst jídelní lístek, jak používat veřejnou dopravu, jak nakupovat, jak porozumět některým často používaným výrazům na internetu. 

Pomůcky: přezůvky, psací potřeby, sešit, brýle na tabuli, učebnici vybereme spolu, aby co nejvíce vyhovovala Vašim požadavkům

Lektorka: Ing. Petra Štěpánková

Kdy: PONDĚLÍ 13:30-14:30 hodin

Cena: 350 Kč / pololetí (19 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • POČÍTAČOVÁ ZRUČNOST

 Kurz je zaměřený na ovládání a užívání počítače v osobním životě. Můžete se naučit např.: 

 • umět, rozumět a vysvětlit základní pojmy z této oblasti
 • používat osobní počítač a pracovat se soubory dat (zapnout, restartovat a vypnout počítač, pracovat s ikonami na obrazovce počítače, vyhledat požadovaný program počítače, vymazat nepotřebná data, vytvářet kopie, tisknout požadované údaje apod.)
 • získávat informace a komunikovat prostřednictvím počítače (pracovat s internetem, ovládat elektronickou poštu).

Pomůcky: notebook k dispozici nebo vlastní

Lektor: Ing. Tomáš Chlubna / Ing. Michal Vlnas / Ing. Tomáš Milet

Kdy: ČTVRTEK od 14:30-15:30 hodin

Cena: 350 Kč / pololetí (19 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • TRÉNINK PAMĚTI

 Zlepšete svou paměť, pozornost, prostorovou orientaci a další mozkové funkce hravou formou pomocí odborných cvičení. 

Lektor: Helena Orálková

Kdy: STŘEDA od 14:00-15:30

Cena: 350 Kč / pololetí (19 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • ZÁŽITKOVÝ VÝTVARNÝ KURZ

Přijďte společně tvořit a rozvíjet vlastní kreativitu! Různými technikami od mokrého akvarelu přes temperu až po kresbu suchým pastelem můžete vyjádřit vlastní pocity a nálady, ať už na základě společného tématu nebo individuální i skupinové imaginace. Zažijeme společně zkušenost volné tvorby i léčivého účinku výtvarného vyjádření. Všechen výtvarný materiál i pomůcky k dispozici.

Pomůcky: přezůvky, podle potřeby plášť, zástěra nebo staré oblečení, které se může umazat 

Lektorka: MgA. Barbora Křístková

Kdy: KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ od 18:00-19:30 hodin

Cena: 500 Kč / pololetí (19 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • VÝTVARNÝ KURZ 

Výtvarka, výtvarné umění, vizuální a rukodělná tvorba je otevřená všem. Nezáleží na pocitu, zdali umím, nebo neumím něco nakreslit, či namalovat. Vizuální tvorba nám pomáhá realizovat naše myšlenky, pocity...Na našich společných kroužcích budeme zkoušet různé výtvarné techniky, především na úrovni experimentu. Také si vyzkoušíme práci s různými výtvarnými nástroji. Občas naše tvorba bude zasahovat do rukodělných prací, nebo budeme vzájemně propojovat výtvarnou a užitnou tvorbu. Všechen výtvarný materiál i pomůcky k dispozici.

Pomůcky: přezůvky, podle potřeby zástěra, plášť nebo staré oblečení, které se může umazat 

Lektorka: Jaroslava Zavoralová

Kdy: KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ od 18:00-19:30 hodin

Cena: 500 Kč / pololetí (19 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • PLETENÍ Z PEDIGU A DRÁTKOVÁNÍ 

Kurz pletení z pedigu je pro úplné začátečníky i pokročilé. Naše šikovná lektorka Vás povede krok za krokem, jak na to. Upletete si ošatku, košík, opletete láhev nebo servírovací tác, dle vlastního požadavku. V kurzu drátkování se naučíte oplétat kamínky, přírodniny i kraslice, vyplétat zvonky a další dekorační předměty. Všechen výtvarný materiál i pomůcky k dispozici.

Pomůcky: přezůvky

Lektorka: Helena Bukáčková

Kdy: KAŽDÉ SUDÉ PONDĚLÍ od 15:00-18:00 hodin

Cena: 950 Kč / pololetí (9 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • MOBILNÍ PORADA PRO SENIORY

NA OBJEVENÍ na telefonním čísle +420 775 857 959 nebo na e-mailu receppce@kaveeska.cz.