Do našich kurzů na lI. pololetí školního roku 2024 (únor-červen) je možné se přihlašovat na tel.: +420 775 857 959 nebo e-mailem: vojtova@kaveeska.cz, případně na recepci Volnočasového centra na Vojtově 7 ve všední dny 8:00-16:00 hodin. 

 

 • FITNESS CVIČENÍ 

Cvičení pro seniory určené všem, kteří chtějí zlepšit kloubní kondici. Cvičení je zaměřené na posílení svalů pomocí vlastní váhy, zlepšení kloubní pohyblivosti pomocí automobilizačních cviků a uvolnění přetížených svalů pomocí protahovacích cvičení. Nácvik uvolňovacích cvičení. Součástí každého cvičení je trénink koordinace pro předcházení úrazů z důvodů pádů. Při cvičení využíváme vlastní váhu, běžné cvičební pomůcky (overbally, gymnastické míče, jógové kvádry, apod.) i netradiční pomůcky (tenisové a masážní míčky, židle, gymnastické stuhy, láhve s vodou, atd.). Všechny cvičební pomůcky k dispozici.

Pomůcky: vlastní ručník na karimatku, pohodlné oblečení

Lektoři: Zuzana Theimerová

Kdy: STŘEDA 1. skupina od 15:00-16:00 hodin, 2. skupina od 16:0-17:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA

Toto cvičení je vhodné při bolestech zad nebo stavů, které se objevily v důsledku sedavého životního stylu a špatného držení těla. Kurz je doplněn o dechová cvičení a aktivity k propojení těla a mysli. Všechny cvičební pomůcky k dispozici.

Pomůcky: vlastní ručník na karimatku, pohodlné oblečení

Lektorka: Kateřina Klingová

Kdy: PONDĚLÍ 17:00-18:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • JEMNÁ JÓGA PRO VŠECHNY - HATHA JÓGA

Populární forma jógy, která pochází z Indie a stala se široce praktikovanou po celém světě. Hatha jóga zahrnuje fyzické pozice (asány), dýchací techniky (pránájáma) a meditaci. Jóga obvykle začíná dechovými cvičeními, která pomáhají zklidnit mysl a připravit tělo na fyzické pozice. Fyzické pozice jsou navrženy tak, aby protáhly a zpevnily tělo, zvýšily flexibilitu a zlepšily rovnováhu. Kromě fyzických pozic zahrnuje hathajóga také meditační a relaxační techniky, které pomáhají zklidnit mysl a snížit stres. Cílem je zlepšit fyzickou, duševní a emocionální pohodu. Jedná se o jemnou a dostupnou formu jógy, kterou mohou cvičit lidé všech věkových kategorií a úrovní zdatnosti.

Pomůcky: vlastní ručník na karimatku, pohodlné oblečení

Lektorka: Kateřina Klingová

Kdy: PONDĚLÍ 1. skupina od 11:00-12:00 hodin, 2. skupina od 16:00-17:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • FITJÓGA

Fitjóga je cvičení, využívající ladných a plynulých pohybů, které pomohou k vytvoření svalové (fyzické) i duševní rovnováhy a harmonie. Fitjóga je také vhodná jako prevence před následky civilizačních vlivů jako jsou špatné držení těla a špatné pohybové návyky. Všechny cvičební pomůcky k dispozici.

Pomůcky: vlastní ručník na podložku, pohodlné oblečení

Lektorka: Irena Horká

Kdy: ČTVRTEK 1. skupina od 10:00-11:00 hodin, 2. skupina od 11:00-12:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • CVIČENÍ S ÚSMĚVEM 60+

Jedná se o lekce kompenzačního cvičení se zaměřením na správné pohybové návyky a stereotypy. V každé lekci pracujeme na uvolnění, protažení a posílení svalových skupin.  V lekcích se věnujeme také pánevnímu dnu a to především dle metody Renaty Sahani. Cviky provádíme ve stoji, v sedu na židli či na zemi nebo v lehu na podložce. Cvičíme s citem pro aktuální stav klientů. Cvičení je vhodné pro všechny, které občas trápí bolesti zad, šíje či kloubů, které jsou způsobené sedavým zaměstnáním, nevhodnými pohybovými stereotypy či nadváhou. Lekce jsou vhodné především pro seniory.

Pomůcky: přezůvky nebo bosky, pohodlné oblečení umožňující volný pohyb

Lektorka: Lenka Kotková

Kdy: ÚTERÝ 1. skupina od 9:00-10:00 hodin, 2. skupina od 10:00-11:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • TANCEM KE SPOKOJENÉMU TĚLU

Kurz je zaměřen konkrétně pro seniory a zájemce, kteří se chtějí seznámit s různými tanečními styly, naučit se rozeznávat jednotlivé taneční rytmy nebo jen rozšířit své obzory v pohybovém vzdělávání. Jednotlivé hodiny jsou koncipovány tak, aby vedly k pozitivnímu ovlivnění a posílení fyzické a emocionální kondice. Hlavní cíle kurzu jsou: osvojení si základních tanečních dovedností, nácvik tanečních variací jednotlivců, párů i skupin, kondiční a koordinační příprava, nácvik správných pohybových stereotypů, porozumění základům hudebně-pohybové nauky a aplikace do praxe. Taneční styly, které během kurzu ochutnáme: společenské tance (Blues, Valčík, Waltz, Jive, Chacha, Rumba, Samba), brazilské a karibské tance (Salsa, Bachata, Zouk), klasický tanec, tance jiných národů (Country, irské tance), historické tance (Regency dances).

Pomůcky: přezůvky nebo bosky, pohodlné oblečení umožňující volný pohyb

Lektorka: Lenka Kotková

Kdy: ÚTERÝ 11:00-12:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • FITSENIOR S ÚSMĚVEM

Jedná se o lekce kompenzačního cvičení se zaměřením na správné pohybové návyky a stereotypy. V každé lekci pracujeme na uvolnění, protažení a posílení svalových skupin.  V lekcích se věnujeme také pánevnímu dnu a to především dle metody Renaty Sahani. Cviky provádíme ve stoji, v sedu na židli či na zemi nebo v lehu na podložce. Cvičíme s citem pro aktuální stav klientů. Cvičení je vhodné pro všechny, které občas trápí bolesti zad, šíje či kloubů, které jsou způsobené sedavým zaměstnáním, nevhodnými pohybovými stereotypy či nadváhou. Lekce jsou vhodné především pro seniory.

Pomůcky: přezůvky nebo bosky, pohodlné oblečení umožňující volný pohyb

Lektorka: Lenka Kotková

Kdy: ÚTERÝ 11:00-12:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Chcete zvládnout angličtinu tak, abyste se především domluvili? V rámci gramatiky se zaměříme jen na opravdu nejnutnější základy a především se vrhneme do „živé“ angličtiny, např.: jak se seznámit, jak se neztratit při cestování, jak si přečíst jídelní lístek, jak používat veřejnou dopravu, jak nakupovat, jak porozumět některým často používaným výrazům na internetu. 

Pomůcky: přezůvky, psací potřeby, sešit

Lektorka: Helena Slaninová

Kdy: PONDĚLÍ 13:00-14:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Prohlubování znalostí z kurzu začátečníků. Chcete zvládnout angličtinu tak, abyste se především domluvili? V rámci gramatiky se zaměříme jen na opravdu nejnutnější základy a především se vrhneme do „živé“ angličtiny, např.: jak se seznámit, jak se neztratit při cestování, jak si přečíst jídelní lístek, jak používat veřejnou dopravu, jak nakupovat, jak porozumět některým často používaným výrazům na internetu. 

Pomůcky: přezůvky, psací potřeby, sešit

Lektorka: Helena Slaninová

Kdy: PONDĚLÍ 14:00-15:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • POČÍTAČOVÁ ZRUČNOST - ZAČÁTEČNÍCI

 Kurz je zaměřený na ovládání a užívání počítače v osobním životě. Můžete se naučit např.: 

 • umět, rozumět a vysvětlit základní pojmy z této oblasti
 • používat osobní počítač a pracovat se soubory dat (zapnout, restartovat a vypnout počítač, pracovat s ikonami na obrazovce počítače, vyhledat požadovaný program počítače, vymazat nepotřebná data, vytvářet kopie, tisknout požadované údaje apod.)
 • získávat informace a komunikovat prostřednictvím počítače (pracovat s internetem, ovládat elektronickou poštu).

Pomůcky: notebook k dispozici nebo vlastní

Lektor: Roman Skoupý

Kdy: ČTVRTEK od 15:00-16:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • POČÍTAČOVÁ ZRUČNOST - MÍRNĚ POKROČILÍ

 Kurz je zaměřený na ovládání a užívání počítače v osobním životě. Prohlubování znalostí z kurzu začátečníků. Můžete se naučit např.: 

 • umět, rozumět a vysvětlit základní pojmy z této oblasti
 • používat osobní počítač a pracovat se soubory dat (zapnout, restartovat a vypnout počítač, pracovat s ikonami na obrazovce počítače, vyhledat požadovaný program počítače, vymazat nepotřebná data, vytvářet kopie, tisknout požadované údaje apod.)
 • získávat informace a komunikovat prostřednictvím počítače (pracovat s internetem, ovládat elektronickou poštu).

Pomůcky: notebook k dispozici nebo vlastní

Lektor: Roman Skoupý

Kdy: ČTVRTEK od 15:00-16:00 hodin

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • TRÉNINK PAMĚTI

 Zlepšete svou paměť, pozornost, prostorovou orientaci a další mozkové funkce hravou formou pomocí odborných cvičení. 

Lektor: Miroslava Dohnalová

Kdy: ČTVRTEK od 15:30-17:00

Cena: senioři 750 Kč / pololetí (16 lekcí)

ostatní 1250 Kč / pololetí (16 lekcí)

Rezervujte zde

 

 • PLETENÍ Z PEDIGU

Kurz pletení z pedigu je pro úplné začátečníky i pokročilé. Naše šikovná lektorka Vás povede krok za krokem, jak na to. Upletete si ošatku, košík, opletete láhev nebo servírovací tác, dle vlastního požadavku. V kurzu drátkování se naučíte oplétat kamínky, přírodniny i kraslice, vyplétat zvonky a další dekorační předměty. Všechen výtvarný materiál i pomůcky k dispozici.

Pomůcky: přezůvky

Lektorka: Blanka Hynštová

Kdy: KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ od 16:00-19:00 hodin, ZAČÁTEK LEKCE OD 23.10. DO 4.12.2023

Cena: 1250 Kč / 5 lekcí

Rezervujte zde

 

 • RUKODĚLKY 5x JINAK

5 po sobě jdoucích lekcí, ve kterých se zaměříte na 5 různých okruhů. 1) DRÁTKOVACÍ CYKLUS (šitá krajka na hrníčku s uchem (včelařský drát), šitá krajka – opletání kamenů (včelařský drát“), drátování květináčů a keramiky – dolní úchyt, drátování květináčů a keramiky – horní úchyt, drátování skleněných lahví, drátování vánočních zápichů a ozdob, drátoleto, drátoleto se sklem). 2) TEXTILNÍ CYKLUS (dekorování textilu pomocí šablon, tisk textilu 1, tisk textilu 2, africká batika, batika Shibori). 3) HEDVÁBÍ (hedvábný svícen, batika Shibori na hedvábí - obrázek, mačkaná batika na hedvábí – šál nebo šáteček, malba na hedvábném výřezu). 4) MOZAIKA (mozaikový rámeček, skleněná mozaika na překližce -  obrázek nebo podložka, skleněná mozaika na skle – obrázek, skleněná mozaika na sklenici, skleněná mozaika na lampě). 5) KERAMIKA (nádoba  ve formě, nádoba z plátů, kachlička, obrázek do rámu, modelování zvířatek 1 a 2, modelování – anděl, modelování –květináč městečko). Kurz je určen jak pro úplné začátečníky tak i pokročilé. Naše šikovná lektorka Vás povede krok za krokem, jak na to. Všechen výtvarný materiál i pomůcky k dispozici.

Pomůcky: přezůvky

Lektorka: Ivana Kostihová

Kdy: ČTVRTEK od 16:00-19:00 hodin, ZAČÁTEK LEKCE OD 12.10. DO 9.11.2023

Cena: 1250 Kč / 5 lekcí

Rezervujte zde

 

 • VÝUKA KLAVÍRU OD 5 DO 99 LET

Individuální výuka hry na klavír.

Pomůcky: přezůvky

Lektorka: Veronika Pazourková, Karolína Kolářová

Kdy: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 1. hodina: od 16:00-16:45 hodin, 2. hodina: od 16:45-17:30 hodin, 3. hodina: 17:30-18:15 hodin, 4. hodina: od 18:15-19:00 hodin

Kdy: KAŽDOU STŘEDU, 1. hodina: od 14:15-15:00 hodin, 2. hodina: od 15:00-15:45 hodin

Cena: 4000 Kč / 16 lekcí

Rezervujte zde