Do kurzů na ll. pololetí školního roku 2021/22 (únor-červen) je možné se přihlašovat až do 11. 2. 2022 na tel.: +420 775 857 959 nebo e-mailem: recepce@kaveeska.cz, případně na recepci Volnočasového centra na Vojtově 7 ve všední dny 10:00-15:00 hodin.

 

  • BATOLATA, HÝBEJTE SE!

Cvičení s pohádkovými příběhy pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let.                                                                                                                                                              Cvičení vycházející z principů cirkomotoriky doprovázené muzikoterapeutickými nástroji.
Díky tomu si děti lépe osvojí základní pohybové principy (chůze, běh, skok, sbalení se do
klubíčka, zpevnění, uvolnění apod.), vnímají hudbu a děj, podporují vzájemnou harmonii s
rodičem. Každá lekce provází jedním pohádkovým příběhem.

Lektorka: Cvičení vede Juliána Vališková – divadelní lektorka, režisérka, pohybářka a zakladatelka divadla DIP.

Kdy: každé PONDĚLÍ 9:30-10:15 hodin od 25. dubna do 27. června

Cena: 950 Kč / 10 lekcí 

Přihlášky a platby nejpozději do 20. 4. na recepci CVČ Vojtova 7, recepce@kaveeska.cz, +420 775 857 959

 

  • CVIČENÍ S KOČÁRKY 

Outdoorové cvičení pro rodiče za přítomností dětí, dynamická sportovní chůze, posilování hlavních svalových skupin, protahování. Cvičíme s pomůckami (gumičky, lavičky, činky) a váhou vlastního těla. Kočárek není podmínkou, děti mohou být i v šátku a větší dítka na odrážedle. Cvičí se venku během všech ročních období, díky tomu posilujeme imunitu. V sálu se cvičí jedině za deště a námrazy. 

Pomůcky: pevná obuv, sportovní oblečení, pití pro sebe, jídlo a pití pro dítě a dobrou náladu 🙂

Lektorka: Hana Mauderová / Veronika Šmahová

Kdy: STŘEDA 10:00-11:00 hodin

Cena: 350 Kč / pololetí (19 lekcí) 

Rezervujte zde

 

  • SVĚT KOLEM NÁS PRO DĚTI 

Posláním kroužku je zábavnou a kreativní formou seznámit děti se světem kolem nás. Budeme poznávat jednotlivé cizí země včetně zvířat, přírody, hor, moří a oceánů. Jak žijí děti v různých cizích zemích, jak se oblékají, co jedí, a jakými jazyky hovoří? Navíc se naučíme pár základních větiček anglicky, které by se nám mohly hodit při cestování.

Pomůcky: přezůvky, na ostatním individuální domluva v průběhu roku

Lektorka: Jitka Reichlová a Jana Huťová

Kdy: STŘEDA 15:00-16:00 hodin

Cena: 650 Kč / pololetí (19 lekcí) 

Rezervujte zde

 

  • JÓGA PRO DĚTI 

Naše děti žijí v uspěchaném světě vytížených rodičů, stresu ve škole, neustálého poučování, videoher, nákupních středisek a nákupních sportů. Obvykle o těchto vlivech nemyslíme, že by pro naše děti byly nějak zvlášť stresující, ale často jsou. Když seděti naučí techniku relaxace a vnitřního naplnění, mohou pak překonávat životní překážky s mnohem větší lehkostí. Jóga v raném věku podporuje sebeuvědomění pomocí fyzické aktivity, která není soutěžní.

Pomůcky: ručník, přezůvky

Lektorka: Pavlína Rudolfová

Kdy: PONDĚLÍ 15:30-16:30 hodin

Cena: 650 Kč / pololetí (19 lekcí) 

Rezervujte zde

 

  • RYTMIKA

Taneční kroužek pro děti spojený se zpěvem a hrou na hudební nástroje. Cílem je děti naučit krátké taneční sestavy, básničky, říkadla a písně. Pohyb, tanec a zpěv jsou pro děti přirozené a důležité pro další vývoj. Děti si hravou formou trénují paměť, rozvíjí pohybové schopnosti, jemnou i hrubou motoriku. Smyslem je zábavnou formou podporovat jejich přirozenost.

Pomůcky: přezůvky

Lektorka: Mgr. Tereza Večeřová

Kdy: ÚTERÝ 16:45-17:45 hodin

Cena: 650 Kč / pololetí (19 lekcí) 

Rezervujte zde

 

  • VÝTVARKA PRO DĚTI 

Kroužek je určen pro děti, které rády tvoří a chtějí se i něco naučit. Našim cílem je radost z tvorby a příjemně strávený čas v kolektivu dětí. Ponecháváme dětem prostor pro jejich nápady a vedeme je ke kreativnímu myšlení. Všechen výtvarný materiál i pomůcky k dispozici.

Pomůcky: přezůvky

Lektorka: Jaroslava Zavoralová

Kdy: ÚTERÝ 16:00-17:30 hodin

Cena: 650 Kč / pololetí (19 lekcí) 

Rezervujte zde

 

  • TVOŘIVÝ ATELIÉR PRO RODIČE A PRARODIČE S DĚTMI OD 2 LET

Přijďte společně se svými dětmi strávit příjemný čas tvořením. Tvoření rozvíjí fantazii, jemnou i hrubou motoriku, zlepšuje náladu a navíc Vám děti doma nic neumažou barvami :-).  Kurz se zaměřuje na atraktivní tvořivé práce, které se běžně neobjevují v hodinách výtvarných činností. Témata jsou zaměřená dle ročního období. Všechen výtvarný materiál i pomůcky k dispozici.

Pomůcky: přezůvky

Lektorka: Mgr. Tereza Večeřová

Kdy: ČTVRTEK 10:00-11:00 hodin

Cena: 650 Kč / pololetí (19 lekcí) 

Rezervujte zde