Vila, proměny stavebního konceptu a město Brno (11.4.)

V dubnové přednášce Jakuba Kříže se budeme věnovat vilám. Historie tzv. vilových staveb sahá do…

V dubnové přednášce Jakuba Kříže se budeme věnovat vilám. Historie tzv. vilových staveb sahá do období antiky. Renesance se k vilovému stavebnímu typu vrátila, nicméně celkové pojetí zde již bylo poněkud odlišné. Jedním z nejslavnějších projektantů vil byl v době 16. století Andrea Palladio. Jeho architektonické principy pak byly opakovaně využívány i po celé 19. století a setkáme se s nimi také v Brně (např. Vila Heinricha von Felsenbrunn). V moravské metropoli vznikla nejstarší vilová čtvrť již v roce 1860 v Černých polích a její první stavbou byla Kaisrova vila. Připomenuty v přednášce však budou i secesní vily nebo vybrané stavby meziválečné. Důraz bude kladen na méně známé nebo opomíjené stavby.

Přednáška se koná ve čtvrtek 11. 4. od 17 hodin ve volnočasovém centru Vojtova 7.

Vstupné 20 Kč/na místě/kapacita omezena.