Novobarokní styl kolem roku 1900 v Brně a na Moravě (21.3.)

V březnové přednášce Jakuba Kříže se vydáme do 19. století, v němž historizující architektura pracovala…

V březnové přednášce Jakuba Kříže se vydáme do 19. století, v němž historizující architektura pracovala s celou škálou stylů ze starších dob. Výrazně se uplatnila novogotika či novorenesance. O poznání méně známé je však novobaroko. A to i přesto, že jeho tvarová bohatost v mnohém předznamenala secesi. V Brně pak novobaroko často koexistovalo se secesními motivy, vytvářejíce tak spolu zajímavé dekorativní kombinace poutající oko kolemjdoucích. Novobaroko se zároveň stalo spolu se secesí jakýmsi „patriotickým“ stylem rakouské monarchie doby kolem roku 1900 a mělo podtrhnout politický význam habsburského rodu. Svědčí o tom kupříkladu budova Justičního paláce na dnešní Rooseveltově ulici. V Brně rovněž nacházíme práci architekta Ludwiga Baumanna, který rozvíjel novobarokní architektonické projekty ve spolupráci s arcivévodou Františkem Ferdinandem d’Este. V přednášce se však podíváme i za hranice Brna na jiné, třeba i památkově laděné projekty spojené s novobarokním stylem na Moravě.

Přednáška se koná ve čtvrtek 21. 3. od 17 hodin ve volnočasovém centru Vojtova 7.

Vstupné 20 Kč/na místě/kapacita omezena.