Brněnské kašny a studny (30.5.)

Čistá a nezkažená voda byla ve starších dobách považována za jeden z městských klenotů. Kašny…

Čistá a nezkažená voda byla ve starších dobách považována za jeden z městských klenotů. Kašny a studny se stávaly jakýmsi architektonickým a sochařským holdem vodnímu živlu, bez kterého by nebylo možno ve městech důstojně žít. Objednavatelem řady těchto reprezentativních artefaktů byla městská rada. To platí i o nejslavnější brněnské kašně Parnas, která vznikla v 90. letech 17. století podle návrhu špičkového architekta Johanna Bernharda Fischera von Erlach. Poněkud stranou pozornosti je v dnešní době jiná barokní kašna z 90. let 17. století zvaná Merkurova, kdysi umístěná na Dolním trhu (Náměstí svobody). Jaký byl její výtvarný koncept? Představovaly takto zdobné vodní prvky jen opulentní „pastvu pro oko“, anebo byly využívány i v každodenním životě obyvatel Brna? A jaké kašny a architektonické úpravy studen přineslo do Brna moderní a současné výtvarné umění?

Přednáška se koná ve čtvrtek 30. 5. 2024 od 17 hodin ve volnočasovém centru Vojtova 7.

Vstupné 20 Kč/na místě/kapacita omezena.