Brněnské pověsti OFF-line (4. 3.-7.4.)

U příjemné procházky se budete moci něco dozvědět, plnit úkoly, řešit záhady a odpovídat na…

U příjemné procházky se budete moci něco dozvědět, plnit úkoly, řešit záhady a odpovídat na záludné otázky.

START Česká po České odbočte vlevo do ulice Jakubské, poté vpravo na Rašínovu ke kostelu sv. Jakuba jděte podél kostela ulicí Jezuitskou na Kozí a Poštovskou na roh Jánské a Minoritské pokračujte podél kláštera po ulici Minoritské a odbočte vpravo na Orlí vraťte se zpět na roh Minoritské a dál jděte ulicí Josefskou až na Masarykovu, přejděte koleje rovně na Kapucínské náměstí pokračujte vpravo spodní částí  Zelného trhu kolem kašny Parnas na ulici Radnickou na konci Radnické ulice odbočte vlevo nahoru na Panskou, opět vlevo na ulici Mečovou a pokračujte horní částí Zelného trhu kolem sloupu Nejsvětější trojice vydejte se uličkou Petrskou podél divadla Husa na provázku nahoru ke schodům na Petrov ⑧ CÍL Petrov